Martine er klar for neste pasient.

Martine har gjort klart til neste pasient.

Venterværelse Venteværelse.

Unit Behandlingsrom.